Algemene Voorwaarden Fysiotherapie AHG

  1. Bij uw eerste afspraak graag uw verzekeringspasje, identiteitskaart en eventuele verwijzing meenemen. Bij een chronische indicatie en een groepsbehandeling is altijd een verwijzing van een arts noodzakelijk.
  2. U dient zelf te controleren of u voldoende aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie. Indien u niet of onvoldoende aanvullend verzekerd bent, dan dient u voor de fysiotherapeutische behandeling contant te betalen of via een factuur (zie Tarieven AHG ), welke u binnen 14 dagen moet voldoen.
  3. Bij niet-betaling door de patiënt binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur, is de patiënt van rechtswege in verzuim en brengt Fysiotherapie A.H.Gerhardhuis de wettelijke rente en/of administratiekosten( 15 euro) over het verschuldigde factuur bij de patiënt  in rekening.
  4. Indien u een klacht heeft over uw fysiotherapeut, dan kunt u dat altijd eerst met hem of haar bespreken. Levert dit geen bevredigende oplossing op .Bespreekt u het liever met iemand van de maatschap,dan wordt er een afspraak gemaakt . Of kunnen we u verwijzen naar een externe klachtencommissie waarbij wij zijn aangesloten. Informatie hierover vindt u in de folder ‘Klachten over de behandeling door uw fysiotherapeut?’ Zie folder rek in de wachtkamer.
  5. Indien u verhinderd bent, dient uw afspraak 24 uur van tevoren afgemeld te worden. Zonder afmelding wordt 75% van de voorgenomen behandeling bij in rekening gebracht zijn de 22,50 Euro voor een individuele zitting.
  6. Om uw herstel proces goed te laten verlopen, houdt uw fysiotherapeut uw gegevens bij in een daarvoor digitaal medisch / administratief programma. Hierbij wordt de wet op persoonsregistratie in acht genomen. Informatie hierover vindt u in de desbetreffende  folder zie ons folder rek.
  7. Bij niet tijdig betalen zal de vordering uit handen gegeven wordt aan MediCas.  Lees hier hun betalingsvoorwaarden. Medicas betalingsvoorwaarden
  8. Uitgebreide informatie over de privacywet Bescherming Persoonsgegevens vind u op de website : College bescherming persoonsgegevens
  9. De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand.
Malcare WordPress Security