In april 2014 ben ik als fysiotherapeut afgestudeerd aan de Hogeschool Utrecht en vanaf mei 2014 werkzaam als fysiotherapeut bij fysiotherapie AHG.

Ik ben manueel Mckenzie therapeut en gespecialiseerd in het behandelen van triggerpoints door middel van Dry Needling.  Tevens behandel ik veel hoofd, kaak en aangezichts pijnen door middel van oro faciale dry needling.

Ik ben op maandag, dinsdag en vrijdag werkzaam in het Gerhardhuis en op woensdag in de Geuzenhoed.

Manueel therapeut volgens Mckenzie Benelux i.o
Dry Needling
Dry Needling oro faciaal

Malcare WordPress Security