In april 2014 ben ik als fysiotherapeut afgestudeerd aan de Hogeschool Utrecht en vanaf mei 2014 werkzaam als fysiotherapeut bij fysiotherapie AHG.

Ik ben manueel Mckenzie therapeut en gespecialiseerd in het behandelen van triggerpoints door middel van Dry Needling.  Tevens behandel ik veel hoofd, kaak en aangezichts pijnen door middel van oro faciale dry needling.

Manueel therapeut volgens Mckenzie Benelux i.o
Dry Needling
Dry Needling oro faciaal

Mijn werkdagen zijn;

Dinsdag en vrijdag in het gerhardhuis
Woensdag en zaterdag in geuzenhoed.
Malcare WordPress Security