Psychosomatische fysiotherapie

De psychosomatisch werkende fysiotherapie heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van spanning – of stressgerelateerde klachten en onbegrepen pijn klachten

Dit worden zogenaamde psychosomatische klachten genoemd.

De oorzaak van klachten kan van zowel lichamelijk- als geestelijke aard zijn of een combinatie daarvan.

Er is sprake van psychosomatische klachten als de fysieke klachten verband houden met een verstoring in de balans tussen lichamelijke en psychische belasting in relatie tot de omgeving.

Maar als te vaak is de samenhang tussen lichamelijke klachten en de psychische overbelasting niet zo duidelijk. De lichamelijk signalen worden dikwijls eerst genegeerd of verkeerd geïnterpreteerd.

Als de klachten na verloop van tijd toenemen, levert medisch onderzoek niet veel op. Een duidelijke medische diagnose is vaak niet te stellen wat een gevoel van onbegrip kan geven.

Mogelijk ervaart u dat u meer prikkelbaar en gespannen bent of meer last van vermoeidheid en pijn. Deze lichamelijke klachten kunnen verband houden met bepaalde levensomstandigheden zoals:

 • Hoog ervaren werkdruk
 • Conflicten
 • Emotionele gebeurtenissen
 • Relationele problemen
 • Verlies van dierbaren
 • Ernstige ziekteprocessen

Wanner deze gebeurtenissen langere tijd bestaan kunnen ze u zodanig uit evenwicht brengen dat daarvoor uw weerstand zowel fysiek als mentaal afneemt en psychosomatische klachten kunnen ontstaan.

Psychosomatische klachten uiten zich in;

Lichamelijke klachten zoals o.a.:

. vermoeidheid

. duizeligheid

. spier- en gewrichtsklachten

. hoofdpijn, nek- en rugklachten

. benauwdheid, druk op de borst, hartkloppingen

. maag- en buikklachten

. verlaagde weerstand

. (chronische) onbegrepen pijnklachten

Psychische klachten:

. algeheel gevoel van onbehagen

. lusteloosheid

. prikkelbaar, onrustig of gejaagd zijn

. slecht slapen of teveel slapen

. somber zijn, veel piekeren

. angstig en onzeker zijn

. niet meer kunnen genieten e ontspannen

. overmatig eten, alcohol, roken en medicijngebruik

. geen zin in seks of dwangmatig met seks omgaan

 

Kortom………………u bent uit balans

Hoe komt u weer in balans?

Uw psychosomatisch werkende fysiotherapeut begeleidt u in het herstellen van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en tussen belasting en belastbaarheid.

Uw psychosomatisch werkend fysiotherapeut werkt volgend het biopsychosociaal model.

Dat houdt in dat hij/zij uw lichamelijke, psychologische en sociale aspecten waaronder uw leef- en werkomstandigheden, bij de behandeling betrekt.

Allereerst zal er een gesprek en een onderzoek plaatsvinden om u en uw klachten te begrijpen. Dit aanvangsgesprek is dan ook gericht op het vinden van de relatie tussen de lichamelijke klachten en de psychische gesteldheid. Afhankelijk van uw hulpvraag, het gesprek en het onderzoek, worden de doelen bepaald en een therapieplan opgesteld. Er wordt van u een eigen inbreng gevraagd en een actieve inzet verwacht in het herstel en veranderingsproces.

Het doel van de therapie kan zijn:

 • Inzicht krijgen in de oorzaak van de klacht en de factoren die mogelijk de klacht in stand houden.
 • Aanleren van ontspanning en bewust worden van de adem.
 • Het opvoeren van de belastbaarheid door gerichte langzaam toenemende fysieke belasting.
 • Het verfijnen van het gezonde lichaamsgevoel en lichaamsbewustwording.
 • Het aanvoelen en leren respecteren van grenzen, zowel lichamelijk als psychisch.
 • Beeldvorming met betrekking tot ziektebeleving en dagelijks functioneren.
 • Het stimuleren van gedragsveranderingen om op een andere manier om te gaan met klachten.
 • Bevorderen van het vertrouwen in het lijfelijk functioneren, waardoor zelfvertrouwen en zelfbeeld positief beïnvloed wordt.

Samenwerking met deskundigen.
Het complexe karakter van problematiek rond psychosomatische klachten vraagt veelal om een samenwerking met deskundigen zoals verwijzend arts of specialist, de psycholoog, de bedrijfsarts en andere disciplines. Uiteraard horen daarbij tussentijdse evaluaties en rapportages. Het op elkaar afstemmen van behandelplannen vergroot immers de kans op sneller herstel.

 

Voor nadere informatie over deze specifieke behandelvorm kunt u terecht op de volgende site
Bent u er nog?

 

Voorgaande is het officiële verhaal.

Voor mij is het allerbelangrijkst;

“de mens ( U ) te zien in z’n totaliteit in relatie met z’n omgeving”

Mijn Werkmethode:

 • Bewustzijnstraining; Via informatie, adviezen en massage-technieken.
 • Ervaringstraining; Met behulp van de zintuigen, bio-energetica en Mindfullness.
 • Ontspanningstraining; Met behulp van Autogenetraining en Mindfullness.
 • Ademhalingstraining; Met behulp van methode Dixhoorn.
 • Massage technieken; Manipulerende, sederende en haptische-technieken.

Ik hoop dat deze informatie u een indruk heeft geven van mijn werk als psychosomatisch fysiotherapeut. Indien uw vragen heeft kunt u mij gerust bellen.

Voor het behandelen, begeleiden dan wel adviseren, kunt u Annemarie Huijgen benaderen.

Malcare WordPress Security