Moveofit Fysiotherapie Sportprogramma.

( klik ook op aanvulling op dit artikel en hier voor ons —> Fysiotherapie Sportprogramma)

Wat is het Moveofit Fysiotherapie Sport centrum?

Fysio Sport is een concept van preventieve, gezondheid bevordende en gezondheid onderhoudende bewegingsprogramma’s, onder leiding van een Fysio Sport consultant. De Fysio Sport consultants zijn gespecialiseerde fysiotherapeuten. Deze bewegingsprogramma’s worden door Moveo Fit gegeven op diverse locaties in Amsterdam West, o.a in het Sloterparkzwembad, in het A.H. Gerhardhuis, in Geuzenhoed en het Sloterpark park.

Voor wie is Moveofit Fysiotherapie Sportprogramma geschikt?

De mens is gemaakt om te bewegen. Door diverse sociaal culturele omstandigheden is de mens steeds minder gaan bewegen. De combinatie van weinig en onverantwoord bewegen en ons jachtig bestaan kunnen diverse lichamelijke klachten geven. Lopen, fietsen, joggen, zwemmen zijn natuurlijk prachtige bewegingsvormen, die de conditie van het lichaam kunnen verbeteren. Ook kun jezelf thuis oefeningen doen, die de fysiotherapeut of andere oefentherapeut je opgegeven heeft. Je kunt natuurlijk ook naar sportclub of sportschool gaan Heel veel mensen voelen zich in deze snelle jonge sportwereld niet thuis of kunnen het tempo niet aan. En helaas zien we vaak, dat de zelfdiscipline het onderspit delft en dat het bewegen in het slop raakt. Voor dit soort mensen, die graag willen en moeten bewegen en dit op een verantwoorde manier willen doen, zijn de Fysio Sport centra opgericht.

Hoe ziet een trainingsprogramma bij Moveofit Fysiotherapie Sportprogramma eruit?

Er wordt getraind in kleine groepjes van maximaal 15 personen, waarbij ieder zijn eigen programma heeft. Voorafgaand aan het programma wordt een vragenlijst ingevuld en een afspraak voor een fitheidstest. Hieruit kunnen we beoordelen of men geschikt is, om een programma te volgen en op welk fitheidsniveau men zit.

De volgende Programma’s zijn mogelijk;

 • Hydrotherapie (Aquarobics/fitness in het Sloterpark zwembad).
 • Cardiofitness in het AHG en Geuzenhoed.
 • Core Power programma.
 • Combinatie van bovenstaande programma’s.
 • Zwangerschaps cursus Zwangerfit

Hydrotherapie in het Amsterdamse Sloterparkbad;

De letterlijke vertaling van hydrotherapie is ”oefenen in het water”. Water behandelingen zijn al heel oud. Hippocrates (460-370 v. Chr.) en Galenus (130-201 na Chr.) paste deze therapie/bewegingsvorm toen al systematische toe.Een van de bekendste “moderne” Hydro therapeutische stroming is die van Samuel Kneipp.

Oefenen in het water, een situatie van nagenoeg gewichtsloosheid heeft veel voordelen:

 • Er is geen schokbelasting op de wervelkolom en gewrichten.
 • Er is een continue gecontroleerd mild spiergebruik, waardoor oefening in de spierbeheersing, coördinatie, houdings- en beweeggevoel optimaal kunnen zijn.
 • Er ontstaat een verdiepte ademhaling door de extra waterdruk op de longen. Het longvolume neemt hierdoor af en het hartslagvolume neemt gemiddeld met 20% toe.
 • Op een veilige en ontspannen manier kan aan lenigheid en spierkracht training gewerkt worden, zonder spierpijnen te krijgen.
 • Tijdens het oefenen in het water ontstaan stromingen en wrijvingsweerstanden, die op het lichaam een masserend effect hebben.

Er zijn een aantal voorwaarden:

 • De sporter moet kunnen zwemmen.
 • De sporter mag niet incontinent zijn voor faeces.
 • Stabiele bloeddruk hebben.

Lichte hulp bij het aan-en uitkleden kan geboden worden.

Cardio Fitness in Geuzenhoed

Cardio fitness is bedoeld voor mensen die graag onder deskundige begeleiding willen trainen met een minimaal risico voor blessures. De groepen zijn klein en iedereen traint volgens een eigen individueel opgesteld trainingsprogramma. De fysiotherapeut geeft aanwijzingen en advies. Voordat de deelnemer met het cardio-fitness begint, is er een intake gesprek met de betrokken fysiotherapeut. Hierin komt aan de orde waarom de deelnemer heeft gekozen voor deze vorm van training en wat hij of zij hiermee wil bereiken.De therapeut beoordeelt eventuele contra indicaties, stoornissen en/ of beperkingen en neemt een geprotocolleerde fitheidtest af. Op basis van de resultaten bepalen deelnemer en fysiotherapeut gezamenlijk het trainingsprogramma.De fitheidtest wordt meerdere malen herhaald om vorderingen te kunnen registreren. Het Cardio-fitness bestaat uit oefeningen met behulp van apparaten, een combinatie van aerobics en steps en er wordt afgesloten met ontspanningsoefeningen.

PRIJSLIJST MOVEO FIT OEFENPROGRAMMA

 •  Gratis 1 proefles.
 •  Losse les 12,50 euro
 • 10 ritten basis kaart 75 euro, max. 6 maanden na uitgifte geldig.
 • Core Power 10 weken 105 euro
 • 10 Rittenzwembad kaart 20 euro. Alleen in combinatie met basis kaart.

Let op rekeningnummer is gewijzigd: NL52ABNA0867809736  Tnv Fysiotherapie AH Gerhardhuis

Waar kan men zich aanmelden?  Bent U enthousiast geworden en wilt u meer informatie, bel ons gerust.
Heel veel bewegingsplezier en gezondheid. Wij hopen U snel te ontmoeten.

Er zijn ook een aantal handige apps (Android en Iphone/Ipad ) die je kunnen helpen om weer fit te worden

Namens Moveo Fit Fysio Sport;

Francis Braakman, Marion Dirks, Sylvia Hoffman, Jacqueline Loman en Sven ten Dam

Malcare WordPress Security