Manuele therapie Marsman ( M.T.M)

Marion en Francis hebben de cursus MTM met goed gevolg doorlopen en kunnen met deze methode uw klachten behandelen.

 

Wat houdt de Methode Marsman in?

MTM is een specifieke onderzoek- en behandelingsmethode gericht op het goed functioneren van de wervelkolom. Deze methode is zowel theoretisch als praktisch ontwikkeld door Jaap Marsman en Ben Gelevert en Herman Lleferink. Men gaat uit van fysiologische bewegingspatronen, die individueel worden bepaald. Men spreekt dan van voorkeursbewegingen. Biomechanische wetmatigheden spelen hierbij een belangrijke rol. De fysiologische bewegingspatronen zijn gebaseerd op de theorie van het driedimensionaal bewegen van oa. Stoddard en van der Bijl (sr).

Bij een klachtenpatroon is er sprake van een verminderde mobiliteit op een of meer niveaus van de wervelkolom. Er ontstaat een dysbalans. De therapie is erop gericht deze dysbalans te herstellen door gerichte mobilisatie technieken.

Naast deze mobilisatie technieken krijgt U altijd adviezen en oefeningen voor thuis, het werk of sportveld mee.

Samen met U kunnen wij werken aan uw herstel.

Malcare WordPress Security