Longrevalidatie in Amsterdam West

Het LoRNA Netwerk Longrevalidatie ( Lorna)

Onze praktijk is al jaren lang een onderdeel van het long Netwerk LORNA

Het LoRNA Netwerk

Het LoRNA is een netwerk van fysiotherapeuten in de 1 ste en 2 de lijn in
Groot Amsterdam. Alle Amsterdamse ziekenhuizen zijn betrokken bij
dit netwerk. Ook wordt er nauw samengewerkt met een dergelijk longnetwerk in Groot Utrecht. Het is een officieel netwerk goedgekeurd door het KNGF (beroepsgroep voor fysiotherapeuten).
Het LoRNA heeft contracten afgesloten met verschillende zorggroepen, zoals de
ROHA en de CHAGZ.

Sinds de oprichting van het LoRNA in 1997 zijn wij hierin actief betrokken.
De doelstelling van dit netwerk is om een hoge kwaliteit van zorg te bieden aan
patiënten met een longaandoening.

De kwaliteit wordt bewaakt door:

 • Scholing en het aanbieden van de laatste kennis en vaardigheden aan de
  fysiotherapeuten van het LoRNA
 • Voldoen aan het eisenpakket met betrekking tot praktijkvoering en scholing

Het LoRNA werkt nauw samen met het Longfonds

Wij organiseren vaak i.s.m. het Longfonds patiëntenbijeenkomsten in de regio. Kijk
voor meer informatie in de regio op de website van het Longfonds.
Via MBvO (meer bewegen voor ouderen) geven wij ook sportlessen in
groepsverband voor longpatiënten in het Sloterpark zwembad en in de praktijk.

Op de website van het LoRNA,  kunt u meer informatie vinden over het LoRNA.

Wat kunt u bij een LoRNA therapeut verwachten:

Bij het eerste bezoek aan onze praktijk gaan wij m.b.v. een gesprek, het invullen en
bespreken van vragenlijsten en een onderzoek kijken wat uw moeilijkheden en
beperkingen zijn in het dagelijkse leven.
Het doel van het onderzoek is om een inzicht te krijgen in uw ademhaling,
spierkracht, lichamelijke condities en uw activiteiten en belemmeringen in uw
dagelijks functioneren.
Later in het behandeltraject kan het onderzoek opnieuw gedaan worden om te
beoordelen of de doelstellingen bereikt zijn en of deze bijgesteld dienen te worden.
Tijdens het trainen gebruiken wij Borgschalen.
Wij controleren in rust en tijdens de training regelmatig de zuurstofopname in het
bloed en de hartslag.

Op basis van het onderzoek en uw doelstellingen kunnen wij samen met u de best passende behandeling uitvoeren.

Deze kan bestaan uit:

 • Een beweegadvies op maat
 • Individuele behandeling in de praktijk
 • Individuele behandeling aan huis
 • Groepsbehandeling in de praktijk
 • Groepsbehandeling in het zwembad
 • Combinaties zijn ook mogelijk

In de individuele behandelingen kunnen wij ademhalings- en ontspanningsoefeningen geven.
Indien u moeite heeft met het overtollige slijm op te hoesten leren wij u hoest en huff technieken.
Ademspiertraining kan ook een goede aanvulling zijn op het verbeteren van uw ademhaling.
Zowel in de groep als individueel wordt veel aandacht besteed aan voorlichting.
Samen met u zoeken wij naar een balans tussen inspanning, adembeheersing en
energiebehoud.
Indien geïndiceerd kunnen wij ook onze ergotherapeute en/of een van onze diëtisten inschakelen om de doelstellingen te bereiken.
In ons multidisciplinaire team werken wij tevens ook heel nauw samen met een
cardioloog, acupuncturisten en een voetreflex therapeute .

COPD

Vergoeding

Om in aanmerking te komen voor de vergoeding vanuit de basisverzekering moet u voldoen aan twee criteria:

 1. Er is sprake van matig of ernstig COPD volgens spirometrie (longfunctietest).
 2. De indeling in vier categorieën van zorgzwaarte bepaalt op hoeveel fysiotherapie behandelingen u recht heeft.

De criteria hebben betrekking op het soort symptomen en op het risico van
exacerbaties (longaanvallen). Of er wordt voldaan aan de criteria is informatie van de
behandelend arts (huisarts of longarts) noodzakelijk.
Als u gebruik wil maken van de basisverzekering, dan komen de
fysiotherapiebehandelingen ten laste van het verplichte eigen risico.
Met uw vragen over de vergoeding van fysiotherapie kunt u terecht bij uw
behandelend arts of fysiotherapeut. Informatie over de vergoeding kunt u vinden in uw polis of u kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar.
Op zorgverzekeringswijzer kunt u meer informatie vinden.

COPD Basisverzekering

Corona

Als longfysiotherapeuten kunnen wij veel betekenen voor de revalidatie van ex- coronapatiënten.

De ziekte heeft veel impact op de longen waarbij er in sommige gevallen zelfs blijvende schade kan optreden. Ook op de rest van het lichaam en geestelijk heeft de ziekte veel impact.
Per patiënt zal worden gekeken hoe het revalidatieproces eruit gaat zien. In de meesten gevallen zullen de volgende componenten aanwezig zijn:

 • ademhalingstherapie,
 • conditie- en krachtopbouw
 • coaching.

Ook kan een multidisciplinaire aanpak wenselijk zijn.

Vergoeding:

Vanaf 18 juli 2020 is paramedische herstelzorg, waaronder de fysiotherapie valt, voor ex-coronapatiënten tijdelijk en met voorwaarden opgenomen in het basispakket van de zorgverzekeraar. Deze tijdelijke afspraak loopt tot 1 augustus 2021.
Dit houdt in dat u maximaal 50 zittingen voor een duur van 6 maanden vergoed krijgt.
Voorwaarden hiervoor zijn dat u een verwijzing voor de fysiotherapie heeft van de huisarts of een medisch specialist. Zes maanden na de start van de behandeling kan indien nodig én op indicatie van een medisch specialist een beroep gedaan worden op een tweede behandelindicatie van 6 maanden. Wel betaalt u een eigen risico als u van zorg uit het basispakket gebruik maakt. Als u meer wilt weten over de behandeling van corona bekijk dan op onze website de informatie over corona of
bel/mail naar de praktijk.

De LoRNA therapeuten Francis Braakman en Marion Dirks

Malcare WordPress Security