Longrevalidatie ( Lorna/TOOLSS)

Onze praktijk is al jaren lang een onderdeel van het long Netwerk LORNA/TOOLSS)

Wat is LORNA en wat is TOOLSS?

Lorna staat voor LOng Revalidatie Netwerk Amsterdam. Het Netwerk is in 1996 opgericht door fysiotherapeuten in de 1ste en 2de lijn , nav. een promotie onderzoek aan de Vu door Dr. W. Cambach ea.

In 2006 werd er door een initiatief van de ELA ( 1ste lijn Amsterdam) een TOOLSS project gestart. TOOLLS ( Transmurale Optimalisatie van Obstructieve Longaandoeningen door Scholing en Samenwerking). Het is een multidisciplinair ketenzorg programma dat streeft naar optimalisatie van kwaliteit van zorg voor patiënten met obstructieve longziekten.

In het voorjaar 2012 heeft het huisartsen collectief, het ROHA, een samenwerkingsverband getekend met het LORNA. Dit betekend een nog gerichtere zorg voor de longpatiënt.

Alle Amsterdamse ziekenhuizen werken samen met het LORNA/TOOLSS.

Welke klachten worden behandeld bij long- fysiotherapie en longrevalidatie?

 • Benauwdheid.
 • Verminderd inspanningsvermogen.
 • Beperking bij activiteiten van het dagelijks leven.
 • Problemen met de mucusklaring. Het onvoldoende in staat zijn teveel en/of taai slijm op te hoesten.
 • Het kunnen omgaan met de psychosociale problemen bij COPD.

Wat kan fysiotherapie voor een COPD patiënt betekenen?

 • B.O.M. = Een Beweegadvies Op Maat uitvoeren.
 • Wij kunnen een individuele behandeling geven op de praktijk en indien het echt niet mogelijk is om naar de praktijk te komen kunnen wij ook aan huis behandelen.
 • Een Longrevalidatie programma aanbieden. Dit wordt in kleine groepjes ( 3 tot 5 personen ) op de praktijk gegeven.
 • Ook het beweegprogramma COPD kunt U bij ons in de praktijk volgen. Deze groepjes zijn voor minder zware COPD patiënten en de groepsgrootte is max. 10 personen.
 • Ook het nazorg programma, na het volgen van een revalidatie programma bij ons of elders , kan bij ons op de praktijk gevolgd worden. Wij geven cardiofitness programma’s op de praktijk en verzorgen een hydrotherapie programma in het Sloterparkzwembad. Het nazorg programma wordt ondersteund door MBvO .

Wat is een B.O.M. = Beweegadvies Op Maat?

Mensen met minder ernstige longproblemen en toch alledaags hinder ondervinden van benauwdheid kunnen door hun huisarts verwezen worden voor een beweegadvies op maat.

Waar bestaat een B.O.M. uit?

De fysiotherapeut:

 • Voert een gesprek met U over uw klachten.
 • Neemt een aantal vragenlijsten af.
 • Kan ook digitaal.
 • Meet uw conditie, spierkracht en lenigheid.
 • Kijkt naar uw manier van ademhalen in rust en tijdens inspanning.
 • Bespreekt met U de resultaten.
 • Samen met U wordt bekeken wat de beste manier voor U is om minder benauwd te worden bij inspanning. Concrete doelstellingen worden opgesteld en besproken op welke manier deze gehaald kunnen worden.
 • Terugkoppeling naar de verwijzer.
 • Maakt een controle afspraak.
  Ook kan het zijn, dat de fysiotherapeut U terug verwijst naar de huisarts omdat er aanvullend onderzoek nodig is voordat een advies gegeven kan worden.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Doelen van de longrevalidatie en beweegprogramma:

 • Het verbeteren van de kwaliteit van leven door
 • Het verbeteren van de algemene conditie en uithoudingsvermogen.
 • Het beter kunnen omgaan met de benauwdheidklachten.
 • Een beter inzicht hebben in het eigen ziektebeeld.

Verwijzing longrevalidatie/ beweegprogramma:

Voor een beweegprogramma heeft U een verwijzing van de huisarts en/of longarts nodig. De longarts bepaald dmv. een longfunctietest en een maximale inspanningstest of U geschikt bent voor deze programma’s. Met deze gegevens kunnen wij een optimaal behandelprogramma voor u opstellen.

 Fysiotherapeutisch onderzoek:

Voor het programma begint doen wij een uitgebreide intake. Deze staat oa. Uit:

 • Een gesprek , waar de problemen en doelstellingen duidelijk naar voeren moeten komen.
 • Vragenlijsten invullen. Kan digitaal
 • Een looptest.
 • Een fietstest.
 • Spierkracht testen.
 • Spierlengte testen.
 • Fysiotherapeutisch long onderzoek.

De behandeling bij een beweeg- en longrevalidatie programma bestaat uit:

 • Conditietraining op fitness apparatuur.
 • Sport en spel.
 • Ontspannings oefeningen.
 • Ademspiertraining.
 • Het leren klaren van taai slijm , indien nodig.
 • Voorlichting.
 • Indien nodig een voedingsadvies .

Halverwege het programma worden de testen en vragenlijsten herhaald.

Ook na afloop worden de testen en vragenlijsten opnieuw gedaan en wordt een nazorg programma met U besproken.

 Programma duur:

Het programma duurt minimaal 12 weken 2 a 3x per week. Naast dit programma krijgt U een huiswerkprogramma mee. Het programma kan niet onderbroken worden voor vakanties.

Vergoeding verzekering:

Vergoeding door Uw zorgverzekering is afhankelijk van de ernst van de aandoening en/of uw aanvullende verzekering.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wat kan ons nazorg COPD programma U bieden?

Na een revalidatieprogramma COPD is het belangrijk, dat U uw opgedane conditie blijft behouden. Hiervoor bieden wij een nazorgtraject aan.

Dit kan via het MbvO of via ons Moveo Fit programma. Zie sportprogramma

Het Moveo Fit programma zijn zowel in onze praktijken “het A.H Gerhardhuis” als in de Geuzenhoed.

Ook in het Sloterparkbad begeleiden we Moveo Fit groepen.

Al onze groepen staan onder begeleiding van onze fysiotherapeuten.

Bij voldoende aanmeldingen kunnen we ook wandelgroepen aanbieden.

De deelnemers zijn divers met of zonder beperking.

 

In samenwerking met MBvO( meer bewegen voor ouderen, voor Astma en COPDpatienten) begeleidt Marion zwemgroepen op de maandag in het Sloterparkbad en woensdag en vrijdagmiddag in de Geuzenhoed.

Deze groepen zijn alleen voor Astma en COPD patienten toegankelijk en kan zonder verwijzing van arts. Voor verdere informatie kunt U contact opnemen met Marion of www.mbvo-amsterdam.nl

 

Malcare WordPress Security