Kinderfysiotherapie in Amsterdam West

Kinderfysiotherapie is een erkend specialisme binnen de fysiotherapie. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in de motorische ontwikkeling van kinderen van 0 tot 18 jaar. De kinderfysiotherapeut is in staat mogelijke problematiek op te sporen, een oordeel te geven over en het probleem doeltreffend aan te pakken. Hierdoor kan er een positieve bijdrage worden geleverd aan de kwaliteit van leven van uw kind.

Tijdens onze behandeling is niet alleen de deelname van uw kind heel belangrijk, maar zullen u als ouders, verzorgers en waar nodig leerkrachten, betrokken worden bij de behandeling van uw kind. Op deze manier kunnen wij er gezamenlijk voor zorgen dat de behandeling doeltreffend is.

Mocht u meer informatie willen hebben over onze praktijk, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.
Tot ziens in onze praktijk.

Malcare WordPress Security