Ergotherapy4support – Praktijk voor Ergotherapeutische zorgverlening

Praktijk voor Ergotherapeutische zorgverlening

Wat is Ergotherapie?

Ergotherapie streeft er naar om mensen zo optimaal mogelijk te laten functioneren op het gebied van persoonlijke verzorging, huishouden, vervoer, wonen, werk, school en vrijetijdsbesteding. Ergotherapie richt zich op het oplossen, verminderen en voorkomen van praktische problemen in uw dagelijks leven die veroorzaakt worden door een aandoening, beperking of handicap. Niet de aandoening staat centraal, maar de gevolgen die u ervaart in uw dagelijks leven.

Ergotherapie is een paramedisch beroep.

Voor wie?

Ergotherapy4support is er voor kinderen van 5 t/m 18 jaar, volwassenen en ouderen.

Hoe werkt Ergotherapy4support?

U kunt telefonisch of per e-mail een afspraak maken met de ergotherapeut van Ergotherapy4support. De ergotherapeut stelt in een gesprek met u vast wat uw problemen zijn maar ook wat uw mogelijkheden zijn in het dagelijks leven.

De afspraken worden zoveel mogelijk in uw eigen woonomgeving of werkplek gemaakt. In uw eigen woon of werk omgeving ontstaan immers de problemen.

Er wordt gekeken naar dagelijkse handelingen die belangrijk voor u zijn. Dagelijkse handelingen kunnen getraind of op een andere manier worden uitgevoerd, eventueel met een hulpmiddel of voorziening. Er wordt naar praktische oplossingen gezocht.

Herkent u dit?

  • Ik val regelmatig, hoe kan ik zelfstandig blijven wonen?
  • Mijn kind is overgevoelig voor plotselinge geluiden en heeft moeite om te zeggen wat zij wil.
  • Hoe kan ik hiermee omgaan?
  • Ik heb moeite om op te staan uit mijn stoel. Wat zou een oplossing kunnen zijn?
  • Ik heb pijnlijke handen, het afgieten van pannen gaat moeilijk. Ik kan ook niet lang bij het aanrecht staan. Hoe kan ik zelf blijven koken?
  • Ik ben snel vermoeid en heb weinig kracht in mijn armen.
  • Hoe kan ik huishoudelijke taken zo lang mogelijk blijven uitvoeren.
  • Ik kan mijn veters niet meer strikken en mijn sokken en schoenen niet meer zelf aantrekken. Wat is er nodig?
  • Er komt niets uit mijn handen, hoe deel ik het beste mijn dagen in?
  • Ik heb een rollator, aangepaste fiets of een rolstoel nodig, waar vraag ik dit aan?

De ergotherapeut biedt ook support bij het proces van aanvraag tot levering van hulpmiddelen, voorzieningen, woonruimteaanpassingen of aanpassingen op de werkplek.

Ergotherapy4support

Ergotherapy4support is een eerstelijnspraktijk voor Amsterdam en omgeving. Als het nodig is kan overleg plaatsvinden met uw behandelend arts, uw specialist of fysiotherapeut. Door deze intensieve samenwerking wordt u snel en effectief geholpen.

Ergotherapy4support heeft speciale aandacht voor het bevorderen van weerbaarheid, sociale vaardigheid en zintuiglijke informatieverwerking. Bijvoorbeeld: uw kind vindt het moeilijk om grenzen te stellen. Lichaamshouding en stem zijn bepalend voor hoe je overkomt. Stevig staan, hoorbaar praten en met je lichaam laten zien wat je voelt kun je leren.

Vergoeding
Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van uw zorgverzekering. Om voor vergoeding in aanmerking te kunnen komen dient u een verwijzing te hebben van een huisarts of specialist. Met deze verwijzing worden er 10 behandeluren per kalenderjaar door de zorgverzekering vergoed. Sommige verzekeringen vergoeden meer, u kunt de polis van uw zorgverzekering raadplegen voor de specifieke voorwaarden.

Verhinderd:

Bij verhindering dient de behandeling tenminste 24 uur van tevoren te worden afgezegd, anders wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

 

Contact;

Ergotherapy4support

Slotermeerlaan 1, 1064 GX Amsterdam

Telefoon: 0642272397

Email; mail@ergotherapy4support.nl

Website; ergotherapy4support

 

Wij staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en zijn lid van de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland. Ergotherapy4support heeft contracten met de zorgverzekeraars en werkt samen met de Hogeschool van Amsterdam en Meer Ergo. Ergotherapy4support maakt deel uit van de VOF Therapy4support.

Malcare WordPress Security