Bekkenfysiotherapie bij Fysiotherapie AHG in Amsterdam West

Wat is Bekkenfysiotherapie?

Bekkenfysiotherapie richt zich op cliënten met problemen in het gehele gebied van lage rug en bekken, buik en bekkenbodem. Het gaat daarbij niet alleen om vrouwen, maar ook om mannen en kinderen.
De bekkenbodem zijn spieren die zich bevinden onder in het bekken. De bekkenbodemspieren ondersteunen de buikorganen en helpen mee met het afsluiten en openen van: de plasbuis, de vagina en de anus. Het functioneren van de bekkenbodem is van invloed op het functioneren van de blaas, endeldarm en seksuele functies.

Bij het niet goed functioneren kunnen de volgende klachten ontstaan:

• Moeite met ophouden van plas, windjes of ontlasting (incontinentie).
• Niet te onderdrukken gevoel van aandrang om te plassen of te ontlasten.
• Verzakkingsgevoel van blaas, darm of baarmoeder.
• Moeite met uitplassen en/of ontlasten.
• Blaasontstekingen en terugkerende blaasontsteking en gevolgen hiervan.
• Pijn in onderbuik, onderrug of rond de geslachtsorganen.
• Voor en na operaties in de onderbuik (gynaecologische, urologische en colorectale operaties).
• Bekkenpijn en lage rugpijn in de periode rond zwangerschap, bevalling en postpartum.
• Bekkenpijn en lage rugpijn door andere oorzaken dan zwangerschap of bevalling
• Seksuele klachten zoals pijn bij het vrijen, vaginisme of erectiestoornissen.

De bekkenfysiotherapeut kan u helpen met:

• Onderzoeken van de bekkenbodemspieren
• Bewustwording van uw plasgedrag (eventueel blaastraining).
• Bespreken van uw toilethouding en toiletgedrag.
• Oefeningen aanleren om de bekkenbodem met een juiste timing aan te spannen en te ontspannen.
• Met speciaal apparatuur gericht op de bekkenbodem zoals Myofeedback, stimulatie en ballontraining behandelen
• Strategieën helpen ontwikkelen om uw klachten te verminderen.

Fysiotherapie AHG heeft een gespecialiseerde bekkenfysiotherapeut waar u terecht kunt voor eventuele vragen en een mogelijke behandeling voor uw klachten.

Jacqueline Loman begeleidt op beide locatie’s Geuzenhoed en Gerhardhuis de patiënten met bekken- en bekkenbodemklachten. Zij is geregistreerd master bekkenfysiotherapeut (MSPT) en lid van de Nederlandse Vereniging voor Bekkenfysiotherapie (NVFB ).
Daarnaast heeft Jacqueline een Post HBO opleiding Seksuologie aan het instituut RINO- Groep te Utrecht gevolgd. Deze opleiding stelt Jacqueline in staat om begeleiding te geven bij seksuele problematiek binnen de bekken fysiotherapeutische setting/behandeling. Tevens de seksualiteit op een adequate manier ter sprake te brengen en in te gaan op vragen en problemen van de cliënten op seksueel gebied. Ze is lid van de NVVS dit is de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie.

Als u klachten heeft van urine incontinentie, en een verwijzing van een arts, worden de eerste 9 behandelingen vergoed uit uw basisverzekering. Deze behandelingen gaan wel ten kosten van uw eigen risico. Andere klachten waarvoor u een bekken fysiotherapeutische behandeling krijgt worden door uw zorgverzekeraar vergoed als u een aanvullende verzekering heeft.

Malcare WordPress Security