Bekkenfysiotherapie bij Fysiotherapie AHG

De bekkenfysiotherapeut kan u helpen met:

 • Uw bekkenbodemproblematiek te onderzoeken.
 • Bewustwording van uw plasgedrag (eventueel blaastraining).
 • Bespreken van uw toilethouding en toiletgedrag.
 • Oefeningen aanleren om de bekken- bodem met een juiste timing aan te spannen en te ontspannen.
 • Strategieën helpen ontwikkelen om uw klachten te verminderen

De bekkenbodem:

De bekkenbodem zijn spieren die zich bevinden onder in het bekken. De bekkenbodemspieren ondersteunen de buikorganen en helpen mee met het afsluiten van: de plasbuis, de vagina en de anus.

De bekkenbodem kan teveel of te weinig spanning hebben of schiet tekort in zijn timing. Omdat het functioneren van de bekkenbodem van invloed is op het functioneren van de blaas, endeldarm en op seksuele functies, kunnen navolgende klachten ontstaan:

 • Moeite met ophouden van plas, windjes of ontlasting (incontinentie).
 • Een niet te onderdrukken gevoel van aandrang om te plassen of te ontlasten.
 • Een verzakkingsgevoel
  moeite met uitplassen en/of ontlasten
  blaasontstekingen.
 • Pijn in onderbuik, onderrug of rond de geslachtsorganen.
 • Bekkenpijn.
 • Pijn bij het vrijen.
 • Erectiestoornissen

Op deze pagina worden vooral de problemen bij het plassen besproken en hoe deze verholpen kunnen worden.

De onderactieve bekkenbodem

Bij een onderactieve bekkenbodem zijn de bekkenbodemspieren te slap. Hierdoor komen de buikorganen lager te hangen dan hoort. Als dit te erg wordt spreekt men van een verzakking.

Bij onderactiviteit is de bekkenbodem minder in staat de plasbuis goed af te sluiten, waardoor men urine kan verliezen (b.v. bij hoesten, niezen of aandrang).

Er kan een knik ontstaan in de plasbuis, waardoor er urine achter kan blijven. Dit kan infecties veroorzaken.

De aanspanning van de bekkenbodem heeft normaal gesproken een remmende werking op de blaasspier. Nu is deze remming minder sterk en komt minder goed door bij de blaas.

Hierdoor kan aandrang meer aanwezig blijven en niet goed opgevangen worden. Onderactiviteit van de bekkenbodem kan worden verholpen met bekkenbodem-oefeningen.

Bekkenbodem met een verstoorde coördinatie

Als de coördinatie van de bekkenbodem verstoord is, heeft hij een probleem met de timing van aanspanning en ontspanning. Hierbij kunnen de kracht en spanning wel in orde zijn, maar spant of ontspant hij niet op het juiste moment. Hierdoor is het bijvoorbeeld moeilijk om in één keer leeg te plassen. Daarnaast kunnen hierbij alle hiervoor genoemde problemen voorkomen. In de behandeling zal het accent liggen op het coördinatie van de aanspanning en ontspanning van de bekkenbodem.

De overactieve bekkenbodem

Bij overactieve bekkenbodemspieren is de spanning in de spieren te groot. Hierdoor komt de bekkenbodem te strak te staan en worden de buikorganen: de blaas, de baarmoeder en het rectum omhoog geduwd. De blaas kan hierdoor tegen de bovenliggende organen gedrukt worden, waardoor deze minder urine op kan slaan. Hierdoor kan het zijn dat u vaker aandrang krijgt.

Daarnaast wordt de plasbuis deels dichtgeknepen, waardoor de urine er moeilijker doorheen kan. Hierdoor kan er urine achterblijven. Dit vergroot de kans op infecties.

Aanspanning van de bekkenbodem heeft een remmende werking op de blaasspier. Hierdoor kan de blaas veel te laat aangeven dat hij vol is, waardoor de blaas steeds verder uit gaat rekken. Dit heet een luie blaas.

Een overactieve bekkenbodem kunt u verhelpen door ontspanningsoefeningen voor deze spieren te doen waardoor bovenstaande klachten opgelost kunnen worden.

Fysiotherapie AHG heeft een gespecialiseerde bekkenfysiotherapeut op beide locaties waar u terecht kunt voor eventuele vragen en een mogelijke behandeling voor uw klachten.

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met:

Jacqueline Loman

Tel: 020-4470093 locatie Geuzenhoed

Tel: 020-6117503 Locatie Gerhardhuis

Malcare WordPress Security